ĐẠI LỄ VỌNG PHỤC SINH Do ĐGM Vinh Sơn NGUYỄN VĂN BẢN Chủ tế Tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột.Trực tiếp: ĐẠI LỄ VỌNG PHỤC SINH Do ĐGM Vinh Sơn NGUYỄN VĂN BẢN Chủ tế Tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes