Trực tiếp: Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 21.04.2019 tại Quảng Trường Thánh PhêrôTrực tiếp: Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 21.04.2019 tại Quảng Trường Thánh Phêrô

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes