Thánh Lễ 15g30 Chúa Nhật Chúa Phục Sinh - Đền ĐMHCG Sài Gòn 21/04/2019Trực tiếp: Thánh Lễ 15g30 Chúa Nhật Chúa Phục Sinh - Đền ĐMHCG Sài Gòn 21/04/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes