Thánh Lễ Rửa Chân Tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc - TAM NHẬT THÁNH 2019Thánh Lễ Tiệc Ly và Rửa Chân tại Thánh Đường Chính Tòa Xuân Lộc - Thứ Năm , lúc 17h00' ngày 18/04/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes