Bài chia sẻ của cha Piô Ngô Phúc Hậu tại Đền thánh Hoà Bình, ngày 28.04.2019Bài chia sẻ của cha Piô Ngô Phúc Hậu trong thánh lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Đền thánh Hoà Bình, nhân dịp hành hương dành cho anh chị em khuyết tật và bệnh nhân, ngày 28.04.2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes