LỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 06.05.2019: "LƯƠNG THỰC TRƯỜNG TỒN ĐEM LẠI PHÚC TRƯỜNG SINH" - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCTLỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 06.05.2019: "LƯƠNG THỰC TRƯỜNG TỒN ĐEM LẠI PHÚC TRƯỜNG SINH" - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes