Cha Lê Quang Uy Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Kết Thúc Sứ Vụ Ở Sài Gòn và Nhận Sứ Vụ Mới...tại nhà nguyện Giêrađô, DCCT Sài Gòn 23.05.2019Cha Lê Quang Uy Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Kết Thúc Sứ Vụ Ở Sài Gòn và Nhận Sứ Vụ Mới...tại nhà nguyện Giêrađô, DCCT Sài Gòn 23.05.2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes