Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 27/5/2019Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: 1- Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha, Chúa Nhật ngày 26/5/2019. 2- Đức Thánh Cha gặp các tham dự viên hội nghị về “Nói CÓ với sự sống”. 3- Đức Thánh Cha tiếp các các vị lãnh đạo và nhân viên Cô nhi Viện Firenze. 4- Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế. 5- Đức Thánh Cha cho phép ban hành bản dịch mới Sách lễ Rôma bằng tiếng Ý. 6- Đức Thánh Cha gặp các tân đại sứ cạnh Toà Thánh không thường trú. 7- Nhiều người Mỹ đã hiểu sai về “nền kinh tế xã hội” của Đức Thánh Cha. 8- Tuyên ngôn chung về Giáo dục Hòa bình trong thế giới đa tôn giáo. 9- Philippines công nhận Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria là ngày lễ quốc gia. 10- Thánh Lễ phong chức phó tế tại nhà thờ chính tòa Hà Nội 2019 . 11- Giới thiệu Thánh Ca: Ave Maria.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes