Giải đáp Mục vụ: Câu chuyện về Đức Maria: Ý nghĩa tên gọi, cuộc đời, nhân đức....Giải đáp Mục vụ: - Câu chuyện về Đức Maria: Ý nghĩa tên gọi, cuộc đời, nhân đức.... - Điều hợp: Duy Thủy - Chia sẻ: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes