LHS Thứ Tư 15.05.2019: "TÔI LÀ ÁNH SÁNG... AI TIN TÔI THÌ KHÔNG Ở LẠI TRONG BÓNG TỐI" - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCTLHS Thứ Tư 15.05.2019: "TÔI LÀ ÁNH SÁNG... AI TIN TÔI THÌ KHÔNG Ở LẠI TRONG BÓNG TỐI" - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes