Giảng lễ hành hương Đức Mẹ ngày 04/05/2018 tại Đền ĐMHCG Sài Gòn - Lm Tôma Trương Đình Sơn, DCCTGiảng lễ hành hương Đức Mẹ ngày 04/05/2018 tại  Đền ĐMHCG Sài Gòn - Lm Tôma Trương Đình Sơn, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes