Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn giảng Lễ An Táng Cha Cố G.B Lê Đăng Niêm, Gx Thủ Thiêm: “BÔNG HOA MỌC LÊN NƠI ĐẤT THỦ THIÊM”


“BÔNG HOA MỌC LÊN NƠI ĐẤT THỦ THIÊM” – Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Gp Sài Gòn Bài giảng Lễ An Táng Cha Cố G.B Lê Đăng Niêm, Gx Thủ Thiêm

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes