LHS Thứ Bảy 18.05.2019: : "THẦY Ở TRONG CHÚA CHA, VÀ CHÚA CHA Ở TRONG THẦY"- Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCTLHS Thứ Bảy 18.05.2019: : "THẦY Ở TRONG CHÚA CHA, VÀ CHÚA CHA Ở TRONG THẦY"- Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes