LHS Thứ Sáu 17.05.2019: "TRONG NHÀ CHA THẦY CÓ NHIỀU CHỖ Ở... CHÍNH THẦY LÀ CON ĐƯỜNG..." - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCTLHS Thứ Sáu 17.05.2019: "TRONG NHÀ CHA THẦY CÓ NHIỀU CHỖ Ở... CHÍNH THẦY LÀ CON ĐƯỜNG..." - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes