LHS Thứ Hai 20.05.2019: CHÚA THÁNH THẦN LÀM CHỨNG VỀ CHÂN LÝ - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OPLHS Thứ Hai  20.05.2019: CHÚA THÁNH THẦN LÀM CHỨNG VỀ CHÂN LÝ - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes