THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ


TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ Thái hà: 20 giờ 00 - 26.05.2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes