LHS Thứ Năm 30.05.2019: CHÚA THÁNH THẦN BIẾN ĐỔI ĐAU THƯƠNG THÀNH VUI MỪNG - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OPLHS Thứ Năm  30.05.2019: CHÚA THÁNH THẦN BIẾN ĐỔI ĐAU THƯƠNG THÀNH VUI MỪNG - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes