Thánh Lễ Truyền chức Phó tế (2019) tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ sựThánh Lễ Truyền chức Phó tế (2019) tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ sự

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes