Lời Hằng Sống Thứ Tư 29.05.2019: CHÚA THÁNH THẦN LÀ THẦY DẠY CHÂN LÝ - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OPLời Hằng Sống Thứ Tư  29.05.2019: CHÚA THÁNH THẦN LÀ THẦY DẠY CHÂN LÝ - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes