Đức Thánh Cha giảng lễ ngày 28.05.2019: "Buồn bã không phải là lối sống của người Ki-tô hữu"Đức Thánh Cha giảng lễ ngày 28.05.2019: "Buồn bã không phải là lối sống của người Ki-tô hữu"
Buồn bã không phải là thái độ của người Kitô hữu. Đức Thánh Cha đã khẳng định như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện thành Marta. Ngay cả khi cuộc sống không phải là một lễ hội, và dù có rất nhiều khó khăn chăng nữa, chúng ta cũng có thể vượt qua và luôn bước tới. Nhưng chúng ta cần trò chuyện với Chúa Thánh Thần mỗi ngày. Người luôn đồng hành với chúng ta.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes