Bài giảng của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh lễ Tạ ơn Kỷ niệm 145 năm thành lập trường La San TaberdBài giảng của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh lễ Tạ ơn Kỷ niệm 145 năm thành lập trường La San Taberd

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes