Bài giảng của Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - Giám mục Giáo phận Cần Thơ trong Thánh lễ Tạ ơn của Hội dòng Thánh Phaolô thành ChartresBài giảng của Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - Giám mục Giáo phận Cần Thơ trong Thánh lễ Tạ ơn của Hội dòng Thánh Phaolô thành Chartres

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes