BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 22.06.2019 – 26.06.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 22.06.2019 – 26.06.2019 Những bản tin sẽ phát: 1. TGP Hà Nội: Lễ tạ ơn thiết lập Giáo xứ Cao Mật Bến và Khánh thành Nhà mục vụ 2. Dòng MTG Kiên Lao Bùi Chu: Lễ khấn 3. GP Hà Tĩnh: Thánh lễ an táng cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện 4. 45 em được Rước Chúa lần đầu tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, TGP Huế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes