Tạ Ơn Chúa 50 Năm Sứ Vụ J'rai I - 26/06/2019Tạ Ơn Chúa 50 Năm Sứ Vụ J'rai 26/06/2019 Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam - Trung Tâm Truyền Giáo Ayun Pa 10h30

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes