Giải đáp thắc mắc: "Có được đặt tay chữa bệnh không? Cần hiểu đúng về Lòng Chúa Thương Xót" - Cha Giuse Maria Lê Quốc ThăngCó được đặt tay chữa bệnh không Cha?. Cần hiểu đúng về Lòng Chúa Thương Xót. Giáo hạt Tân Sơn Nhì Tĩnh Huấn lần II với chủ đề học hỏi thư HĐGMVN gửi Cộng đoàn Dân Chúa năm 2019.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes