Giải đáp thắc mắc: "Thai Nhi chết trong bụng mẹ xin lễ làm sao Cha?" - Cha Giuse Maria Lê Quốc ThăngThai Nhi chết trong bụng mẹ xin lễ làm sao Cha ? Giáo hạt Tân Sơn Nhì Tĩnh Huấn lần II với chủ đề học hỏi thư HĐGMVN gửi Cộng đoàn Dân Chúa năm 2019.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes