Giải đáp thắc mắc: Hài Cốt có được đi rải không Cha? - Cha Giuse Maria Lê Quốc ThăngHài Cốt có được đi rải không Cha? Giáo hạt Tân Sơn Nhì Tĩnh Huấn lần II năm 2019 Chủ đề: Học hỏi thư HĐGMVN gửi Cộng đoàn Dân Chúa năm 2019.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes