LHS Chúa Nhật 02.06.2019: SỨ VỤ GIẢNG TIN MỪNG CHO VŨ TRỤ CÀN KHÔN - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OPLHS Chúa Nhật 02.06.2019: SỨ VỤ GIẢNG TIN MỪNG CHO VŨ TRỤ CÀN KHÔN - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes