Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ HCG - 01/06/2019 tại DCCT Sài GònThánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 01/06/2019: Thứ Bảy Đầu Tháng Cầu Nguyện Cho Ân Nhân Và Thân Nhân. Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes