Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần X Thường Niên (Mt 5,33-37) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, DCCT 15/06/2019Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần X Thường Niên (Mt 5,33-37) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, DCCT 15/06/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes