Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần X Thường Niên (Mt 5,27-32) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, DCCT 14/06/2019Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần X Thường Niên (Mt 5,27-32) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, DCCT 14/06/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes