BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 27.06.2019 – 02.07.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 27.06.2019 – 02.07.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Thánh Tâm & Truyền Chức Linh Mục Tại Giáo Phận Đà Nẵng 2 Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục Cha Phêrô Trần Phúc Chính: “Hãy ra công làm việc” 3 Khánh thành Nhà thờ Giáo họ Tân Thành, GP Thái Bình 4 Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế tại nhà thờ chính tòa Xã Đoài

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes