LHS Thứ Năm 04.07.2019: HOÁN CẢI VÀ LÃNH NHẬN ƠN THA THỨ - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCTLHS Thứ Năm 04.07.2019: HOÁN CẢI VÀ LÃNH NHẬN ƠN THA THỨ - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes