Đêm diễn nguyện "Tình Yêu đáp đền Tình Yêu" tại Đền Thánh Anrê Phú Yên


TRỰC TIẾP: Đêm diễn nguyện chủ đề "Tình Yêu đáp đền Tình Yêu", kỷ niệm 375 năm ân phúc Tử đạo và 20 năm tuyên phong Chân phước Anrê Phú Yên. Thời gian: 19g00 25/7/2019. Địa điểm: tại Đền Thánh Anrê Phú Yên - Giáo họ Phước Kiều. Thành phần: các giáo xứ trong giáo phận Đà Nẵng. Thực hiện trực tiếp: Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes