LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 26.07.2019: LỄ THÁNH GIOAN KIM VÀ THÁNH ANNA - Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCTLỜI HẰNG SỐNG  Thứ Sáu 26.07.2019: LỄ THÁNH GIOAN KIM VÀ THÁNH ANNA - Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes