Giáo Hội Năm Châu 01/07/2019: Nỗi buồn Công Giáo ẤnNgày 16 tháng Năm 2014, lãnh tụ Ấn Giáo cực đoan Narendra Modi của đảng Bharatiya Janata (BJP) lên làm thủ tướng. Từ đó cho đến nay, các Kitô hữu lãnh đủ các hình thức bách hại từ văn hóa đến bạo lực. Xã hội Ấn về nguyên tắc là một xã hội thế tục. Tuy nhiên, dưới thời Narendra Modi, hiện tượng Hindu hóa diễn ra trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes