Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 1/7/2019Chương trình Truyền Hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: 1- Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa Nhật ngày 30 tháng 6, 2019. 2- Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. 3- Đức Thánh Cha gặp 6000 thành viên Tông đồ cầu nguyện toàn cầu. 4- Hiệp nhất đích thực không phải là đồng nhất nhưng là tôn trọng bản sắc riêng. 5- Đức Thánh Cha nói rằng: Mục tiêu “Không Đói” trên toàn thế giới vẫn là một thách đố lớn. 6- Đức Thánh Cha gặp 100 Tuyên úy Tông Đồ Biển. 7- Đức Thánh Cha đau buồn vì hai cha con người di dân chết đuối ở Rio Grande. 8- Một tỷ kinh Mân Côi cầu nguyện cho các Linh Mục. 9- Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tròn 175 năm. 10- Ngoại Giao Giữa Tòa Thánh Và Do Thái. 11- Bắc Kinh đe dọa giới Công Giáo trung thành với Đức Giáo Hoàng. 12- Giới thiệu Thánh Ca: Dòng Đời Ngược Xuôi.


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes