LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 27.07.2019: LÚA TỐT VÀ CỎ LÙNG - Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCTLỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 27.07.2019: LÚA TỐT VÀ CỎ LÙNG - Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes