Thánh lễ Truyền Chức LInh mục 2019 của Tỉnh dòng Sa-lê-diêng Việt Nam.Trực tiếp: Thánh lễ Truyền Chức LInh mục 2019 của Tỉnh dòng Sa-lê-diêng Việt Nam.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes