Đại hội Giáo lý viên giáo phận Đà Nẵng tại Đền Thánh Anrê Phú Yên (08g00 26/7/2019)TRỰC TIẾP: Đại hội Giáo lý viên giáo phận Đà Nẵng. Thời gian: 08g00 ngày 26/7/2019. Địa điểm: tại Đền Thánh Anrê Phú Yên - Giáo họ Phước Kiều. Thành phần: Giáo lý viên các giáo xứ, giáo họ trong giáo phận Đà Nẵng. Thực hiện trực tiếp: Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes