Thuyết trình 1: Huyền nhiệm người Nữ và giá trị cống hiến (Sr. Hồng Quế - Dòng Đaminh Tam Hiệp)Thuyết trình 1: Huyền nhiệm người Nữ và giá trị cống hiến (Sr. Hồng Quế - Dòng Đaminh Tam Hiệp)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes