Thuyết trình 2: (Cha Phêrô Nguyễn Trường Tú - Dòng Thánh Thể)Thuyết trình 2: Điều gì quan trọng cho đức tin người vợ, người mẹ Công giáo trong xã hội hôm nay dưới cái nhìn Kinh thánh. (Cha Phêrô Nguyễn Trường Tú - Dòng Thánh Thể)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes