Bài Giảng Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Lm Giiuse Nguyễn văn Vượng CSsRBài Giảng Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Lm Giuse Nguyễn văn Vượng CSsR Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn 14h ngày 21/09/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes