Vai Trò Bổn Phận & Trách Nhiệm của Giáo Dân Trong Giáo Hội/Giáo hạt Tân Sơn NhìLinh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng Tổng Thư ký Uỷ ban Công Lý Hoà Bình HĐGMVN giảng Tĩnh Huấn lần III cho Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ Giáo hạt Tân Sơn Nhì với chủ đề "Vai Trò Bổn Phận Và Trách Nhiệm Của Giáo Dân Trong Giáo Hội."

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes