BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 22.10.2019 – 24.10.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 22.10.2019 – 24.10.2019 1. Phái đoàn Tổng Giáo phận Sài Gòn đến chào Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng 2. 10 cha “chui” tạ ơn Chúa 20 năm linh mục – GP Bùi Chu 3. Tuần chầu lượt giáo xứ Mỹ Dụ GP Vinh : Hành trình 150 năm ân phúc 4. Đại hội giới trẻ giáo hạt Thanh Oai 2019 - TGP Hà Nội

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes