Đức tân TGM Giuse Nguyễn Năng trả lời phỏng vấn


Nguồn: WGPSG Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục TGP Sài Gòn đã trả lời phỏng vấn trên kênh Truyền thông TGP Sài Gòn ngày 21-10-2019, tại phòng khách Giáo phận Phát Diệm.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes