Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Thứ Tư 16.10.2019Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Thứ Tư 16.10.2019
1. GƯƠNG THÁNH NHÂN ngày 16.10
- Thánh Giêrađô, vị Thánh làm nhiều phép lạ ngay khi còn sống
- Thánh Margaret Mary Alacoque
2. Lời Hằng Sống Thứ Tư 16.10.2019- LỜI THẬT MẤT LÒNG - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP
3. Chia sẻ 50 Năm Sứ Vụ Jrai - DCCT Tây Nguyên - Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT
4. Giải đáp Mục vụ: Cuộc đời Đức Maria và quyền năng của kinh Mân Côi
----------------------------------------------------------------
📺 Xem đầy đủ các chương trình tại: http://www.denmaxemtv.com
 Xem trực tiếp 24/24 từ VATICAN: https://goo.gl/SAuXX4
💒 Xem trực tiếp 24/24 từ TTHH ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC (Pháp): https://goo.gl/T1PobB
----------------------------------------------------------------
🎞️Chương trình được tổng hợp và phát lại từ các nguồn: VATICAN TV, AMEN TV, VIETCATHOLIC, TT Dòng Tên, TinVui Media ...và các nguồn khác.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes