LHS Thứ Bảy 12.10.2019: NGHE VÀ GIỮ LỜI CHÚA - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCTLHS Thứ Bảy 12.10.2019: NGHE VÀ GIỮ LỜI CHÚA - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes