Tôn Vinh Đức Mẹ và Thánh lễ Tại Núi Đức Mẹ, Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng.🔴 Trực tiếp: Tôn Vinh Đức Mẹ và Thánh lễ Tại Núi Đức Mẹ, Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng. Lúc 17g15 ngày 12 tháng 10 năm 2019. Liên Giáo họ Anê Thành, Giuse Viên và Emmanuel Triệu cùng phụ trách.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes