LHS Thứ Năm Tuần 30 TN - 31.10.2019: TÌNH YÊU BỊ CHỐI TỪ- Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCTLHS Thứ Năm Tuần 30 TN - 31.10.2019: TÌNH YÊU BỊ CHỐI TỪ- Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes